top of page
höstpadel.jpg

SPELETS REGLER


Lagens sammansättning

En Padel-match spelas alltid som dubbel, dvs med 2 + 2 spelare. I träningssyfte går det också bra att spela en mot en. Träningsvarianten spelas oftast i kors.

Spelets gång

I spelet strävar man, som i tennis, alltid efter att slå över bollen till motståndarens sida. Efter att den har rört marken får bollen röra gallerväggarna eller glasen, varefter den kan slås tillbaka till motståndaren. Bollen får aldrig röra marken två gånger på samma sida. 

Bollen kan också returneras till motståndaren via glasen, men inte via gallren. Det gör inget om bollen träffar nätet under spelet (med undantag av serve), så länge bollen träffar marken på motståndarens sida. Poäng får alltid den vars motståndarlag inte lyckas returnera bollen till planen.

Serve

Reglerna för serven skiljer sig från dem i tennis. En serve i padel ska alltid slås underhands och bollen ska slås i, eller under, midjehöjd. Istället för att kasta upp bollen, som man gör i tennis, ska man i padel studsa bollen i marken. Studsen ska vara bakom egen servruta, mellan mittlinjen och sidoväggen.

Serven ska gå diagonalt och studsa i motståndarens motsatta serveruta. Serven är även giltig om den studsar upp i motståndarens glasvägg. Om den däremot studsar upp i motståndarens galler är den felaktig. Precis som i tennis har man en förstaserve och en andraserve, dvs om man missar sin första har man en chans till. Missar man andraserven också blir det dubbelfel och poängen går till motståndaren. Om bollen vid serve rör nätet innan den går in ska den slås om.

Nätet

En spelare eller en racket får aldrig röra nätet. Bägge leder automatiskt till poäng för motståndarlaget.

Väggarna

När man ska ta emot en boll kan man låta den studsa upp i glasväggen efter att den studsat på marken. Bollen är då fortfarande levande. Man kan även använda sin egen glasvägg för att slå tillbaka bollen. Gallret får bollen endast studsa upp på när man ska ta emot en boll. Bollen är då levande om den först studsar i marken och sen upp på gallret (detta gäller ej på serve).

Om man slår bollen i gallret på sin egen sida så förlorar man bollen. På egen sida är regeln att man endast får använda sig av glasväggen. Om en boll går direkt i motståndarens galler/glas, dvs inte studsar i marken först, så räknas bollen som ute.

Poängräkning

Poängräkning i padel är precis som tennis. Man spelar bäst av 3 eller 5 set och i varje set gäller det att vinna 6 game. I ett game räknar man poäng på följande sätt: 0, 15, 30, 40, game. Om ställningen är 40-40 så måste man vinna med två poäng för att gamet ska avgöras. 

I ett set gäller det att komma först till 6 vunna game. Om ställningen däremot blir 5-5 så spelar man till 7 vunna game. Om ställningen blir 6-6 så spelar man ett avgörande game, kallat tiebreak. Tiebreak spelas först till 7 vunna poäng, där man också måste vinna med minst två poäng.

Spelrutiner

Padel spelas i god sportslig anda. Den spelare som står i tur att serva förväntas informera om det aktuella poängläget innan serve. Det lag som mottar serven dömer den själva som antingen IN eller OUT. 

Taktik

I padel är det kontinuerliga samspelet med det egna spelparet centralt. Istället för kraftiga slag strävar man efter välriktade slag.  Den som lyckas placera bollen bäst har ofta störst framgång!
 

Padelfrågor? Kontakta oss

Tack för ditt meddelande!

bottom of page